పరికరములు - Araçlar


çapa
లంగరు


örs
పట్టేడ


bıçak
బ్లేడు


kalas
బోర్డు


cıvata
గడియ


şişe açacağı
సీసా మూత తెరచు పరికరము


süpürge
చీపురు


fırça
బ్రష్


kova
బకెట్


testere
కత్తిరించు రంపము


konserve açacağı
క్యాను తెరచు పరికరము


zincir
గొలుసు


testere
గొలుసుకట్టు రంపము


keski
ఉలి


dairesel testere
వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు


matkap makinesi
తొలుచు యంత్రము


faraş
దుమ్ము దులుపునది


bahçe hortumu
తోట గొట్టము


rende
తురుము పీట


çekiç
సుత్తి


menteşe
కీలు


kanca
కొక్కీ


merdiven
నిచ్చెన


mektup ölçeği
అక్షరములు చూపు తూనిక


mıknatıs
అయస్కాంతము


harç
ఫిరంగి


çivi
మేకు


iğne
సూదినెట్ వర్క్


somun
గట్టి పెంకు గల కాయ


palet bıçağı
పాలెట్-కత్తి


palet
పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క


dirgen
పిచ్ ఫోర్క్


planya
చదును చేయు పరికరము


pense
పటకారు


çekçek
తోపుడు బండి


tırmık
పండ్ల మాను


onarım
మరమ్మత్తు


halat
పగ్గము


cetvel
పాలకుడు


testere
రంపము


makas
కత్తెరలు


vida
మర


tornavida
మరలు తీయునది


dikiş ipliği
కుట్టు దారము


kürek
పార


çıkrık
రాట్నము


helezon yay
సుడుల ధార


makara
నూలు కండె


çelik kablo
ఉక్కు కేబుల్


bant
కొలత టేపు


ip
దారము


araç
పనిముట్టు


araç kutusu
పనిముట్ల పెట్టె


mala
తాపీ


cımbız
పట్టకార్లు


mengene
వైస్


kaynak ekipmanı
వెల్డింగ్ పరికరాలు


el arabası
చక్రపు ఇరుసు


tel
తీగ


ahşap talaş
చెక్క ముక్క


ingiliz anahtarı
బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము