పర్యావరణము - Çevre


tarım
వ్యవసాయము


hava kirliliği
వాయు కాలుష్యము


karınca yuvası
చీమల పుట్ట


kanal
కాలువ


sahil
సముద్ర తీరము


kıta
ఖండము


dere
చిన్న సముద్ర పాయ


baraj
ఆనకట్ట


çöl
ఎడారి


kumul
ఇసుకమేట


alan
క్షేత్రము


orman
అడవి


buzul
హిమానీనదము


çalılık
బీడు భూమి


ada
ద్వీపము


orman
అడవి


manzara
ప్రకృతి దృశ్యం


dağlar
పర్వతాలు


doğa parkı
ప్రకృతి వనము


pik
శిఖరము


yığın
కుప్ప


protesto yürüyüşü
నిరసన ర్యాలీ


geri dönüşüm
రీసైక్లింగ్


deniz
సముద్రము


duman
పొగ


şarap bağı
వైన్ యార్డ్


volkan
అగ్నిపర్వతము


atık
వ్యర్థపదార్థము


su seviyesi
నీటి మట్టము