పదజాలం

సమయము» Zaman

games images

çalar saat
అలారం గడియారము

games images

antik tarih
పురాతన చరిత్ర

games images

antika
పురావస్తువు

games images

randevu defteri
నియామక పుస్తకం

games images

sonbahar / güz
శరదృతువు / పతనం

games images

mola
విరామము

games images

takvim
క్యాలెండర్

games images

yüzyıl
శతాబ్దము

games images

saat
గడియారము

games images

kahve molası
కాఫీ విరామము

games images

tarih
తేదీ

games images

dijital saat
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

games images

güneş tutulması
గ్రహణము

games images

son
ముగింపు

games images

gelecek
భవిష్యత్తు

games images

geçmiş
చరిత్ర

games images

kum saati
ఇసుక గడియారము

games images

ortaçağ
మధ్య యుగము

games images

ay
నెల

games images

sabah
ఉదయము

games images

geçmiş
గతము

games images

cep saati
జేబు గడియారము

games images

dakiklik
సమయపాలన

games images

acele
సమ్మర్దము

games images

mevsimler
ఋతువులు

games images

bahar
వసంత ఋతువు

games images

güneş saati
ధూపఘంటము

games images

gündoğumu
సూర్యోదయము

games images

gün batımı
సూర్యాస్తమయము

games images

zaman
సమయము

games images

zaman
సమయము

games images

bekleme süresi
వేచియుండు సమయము

games images

hafta sonu
వారాంతము

games images

yıl
సంవత్సరము