సంగీతం - Müzik


akordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


balalayka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


müzik grubu
మేళము


banjo
బాంజో


klarnet
సన్నాయి వాయిద్యం


konser
కచ్చేరి


tambur
డ్రమ్


davul
డ్రమ్ములు


flüt
వేణువు


kuyruklu piyano
గ్రాండ్ పియానో


gitar
గిటార్


salon
సభా మందిరం


klavye
కీబోర్డ్


ağız armonikası
నోటితో ఊదు వాద్యము


müzik
సంగీతం


müzik standı
మ్యూజిక్ స్టాండ్


nota
సూచన


org
అవయవము


piyano
పియానో


saksafon
శాక్సోఫోను


şarkıcı
గాయకుడు


tel
తీగ


trompet
గాలి వాద్యము


trompetçi
కొమ్ము ఊదువాడు


keman
వాయులీనము


keman kutusu
వాయులీనపు పెట్టె


ksilofon
జల తరంగిణి