కళలు - Artet


Aplauzi
ప్రశంస


Arti
కళ


Harku
విల్లు


Furça
బ్రష్


Libër ngjyrosjeje
కలరింగ్ పుస్తకము


Balerinë
నర్తకి


Vizatimi
డ్రాయింగ్


Galeria
గ్యాలరీ


Dritare qelqi
గాజు కిటికీ


Grafite
గ్రాఫిటీ


Artizanat
హస్తకళ


Mozaik
మొజాయిక్


Murale
కుడ్య చిత్రము


Muze
వస్తు ప్రదర్శన శాల


Performanca
పనితీరు


Pikturë
బొమ్మ


Poemë
పద్యము


Skulptura
శిల్పము


Kënga
పాట


Statuja
ప్రతిమ


Ngjyra uji
నీటి రంగు