మతము - Feja


Pashkët
ఈస్టర్ పక్షి


Vezë pashkësh
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


Engjëlli
దేవదూత


Zilja
గంట


Bibla
బైబిలు


Peshkopi
మతగురువు


Bekimi
దీవెన


Budizmi
బౌద్ధమతం


Krishterimi
క్రైస్తవ మతం


Dhuratë krishtlindjesh
క్రిస్మస్ బహుమతి


Pemë krishtlindjesh
క్రిస్మస్ చెట్టు


Kisha
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


Arkivoli
శవపేటిక


Krijimi
సృష్టి


Kryqëzata
సిలువ బొమ్మ


Djalli
దయ్యము


Zoti
దేవుడు


Hinduizmi
హిందూమతము


Islami
ఇస్లామ్ మతము


Judaizmi
యూదు మతము


Meditimi
ధ్యానము


Mumja
తల్లి


Muslimani
మహమ్మదీయులు


Papa
మతాధికారి


Lutja
ప్రార్థన


Prifti
పూజారి


Feja
మతము


Shërbimi
సేవ


Sinagogi
యూదుల ప్రార్థనాలయము


Tempulli
ఆలయము


Varri
సమాధి