ప్రకృతి - Natyra


Harku
చాపము


Hangari
కణజము


Limani
అఖాతము


Plazhi
సముద్రతీరము


Fluska
బుడగ


Shpella
గుహ


Ferma
వ్యవసాయ


Zjarri
అగ్ని


Gjurma
పాదముద్ర


Globi
భూగోళము


Korrje
పంటకోత


Deng sane
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు


Liqeni
సరస్సు


Fleta
ఆకు


Mali
పర్వతము


Oqeani
మహాసముద్రము


Panorama
సమగ్ర దృశ్యము


Shkëmbi
శిల


Pranvera
వసంతము


Këneta
చిత్తడి


Pema
చెట్టు


Trungu i pemës
చెట్టు కాండము


Lugina
లోయ


Pamja
వీక్షణము


Anije uji
నీటి జెట్


Ujëvara
జలపాతము


Vala
అల