కళలు - Umetnost


aplavz
ప్రశంస


umetnost
కళ


priklon
విల్లు


čopič
బ్రష్


pobarvanka
కలరింగ్ పుస్తకము


plesalka
నర్తకి


risba
డ్రాయింగ్


galerija
గ్యాలరీ


stekleno okno
గాజు కిటికీ


grafiti
గ్రాఫిటీ


umetnostna obrt
హస్తకళ


mozaik
మొజాయిక్


zidna poslikava
కుడ్య చిత్రము


muzej
వస్తు ప్రదర్శన శాల


uprizoritev
పనితీరు


slika
బొమ్మ


pesem
పద్యము


kip
శిల్పము


pesem
పాట


kip
ప్రతిమ


akvarel
నీటి రంగు