సామగ్రి - Materiali


medenina
ఇత్తడి


cement
సిమెంటు


keramika
పింగాణీ


krpa
వస్త్రము


blago
వస్త్రము


bombaž
ప్రత్తి


kristal
స్ఫటికము


umazanija
మురికి


lepilo
జిగురు


usnje
బాగు చేసిన తోలు


kovina
లోహము


olje
చమురు


prašek
పొడి


sol
ఉప్పు


pesek
ఇసుక


staro železo
చెత్త


srebro
వెండి


kamen
రాయి


slama
తృణము


les
కొయ్య


volna
ఉన్ని