ప్యాకేజింగ్ - Embalaža


aluminijasta folija
అల్యూమినియపు మడత


sod
పీపా


košara
బుట్ట


steklenica
సీసా


škatla
పెట్టె


škatla čokoladnih bombonov
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె


karton
మందమైన అట్ట


vsebina
విషయము


zaboj
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే


ovojnica
కవరు


vozel
ముడి


kovinska škatla
లోహపు పెట్టె


naftni sod
చమురు డ్రమ్


embalaža
ప్యాకేజింగ్


papir
కాగితము


papirnata vrečka
కాగితపు సంచీ


plastika
ప్లాస్టిక్


konzerva
డబ్బా/క్యాను


nosilna vrečka
టోట్ బ్యాగ్


vinski sod
మద్యపు పీపా


vinska steklenica
మద్యము సీసా


leseni zaboj
చెక్క పెట్టె