పర్యావరణము - Okolje


kmetijstvo
వ్యవసాయము


onesnaževanje zraka
వాయు కాలుష్యము


mravljišče
చీమల పుట్ట


kanal
కాలువ


obala
సముద్ర తీరము


celina
ఖండము


potok
చిన్న సముద్ర పాయ


jez
ఆనకట్ట


puščava
ఎడారి


sipina
ఇసుకమేట


polje
క్షేత్రము


gozd
అడవి


ledenik
హిమానీనదము


resa
బీడు భూమి


otok
ద్వీపము


džungla
అడవి


pokrajina
ప్రకృతి దృశ్యం


gore
పర్వతాలు


naravni park
ప్రకృతి వనము


vrh
శిఖరము


kup
కుప్ప


protestni shod
నిరసన ర్యాలీ


recikliranje
రీసైక్లింగ్


morje
సముద్రము


dim
పొగ


vinograd
వైన్ యార్డ్


vulkan
అగ్నిపర్వతము


odpadki
వ్యర్థపదార్థము


nivo vode
నీటి మట్టము