పదజాలం

శీతల పానీయములు» Pijače

games images

alkohol
మద్యం

games images

pivo
బీరు

games images

steklenica za pivo
బీరు సీసా

games images

kronski zamašek
మూత

games images

kapučino
ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు

games images

šampanjec
షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం

games images

kozarec za šampanjec
షాంపేన్ గ్లాసు

games images

koktajl
పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం

games images

kava
కాఫీ

games images

zamašek
బెండు చెక్క

games images

odpirač za steklenice
కార్క్ మర

games images

sadni sok
పళ్ళరసము

games images

lijak
గరగ

games images

kocka ledu
మంచు ముక్క

games images

vrček
కూజా

games images

kotliček za vodo
కేటిల్

games images

liker
మద్యము

games images

mleko
పాలు

games images

vrč
పానపాత్రము

games images

pomarančni sok
నారింజ రసం

games images

vrč
మూత

games images

plastična skodelica
ప్లాస్టిక్ కప్పు

games images

rdeče vino
ఎరుపు ద్రాక్షరసము

games images

slamica
పీల్పు గొట్టము

games images

čaj
తేనీరు

games images

čajnik
తేనీటి పాత్ర

games images

termovka
థర్మాస్ ఫ్లాస్కు

games images

žeja
దప్పిక

games images

voda
నీరు

games images

viski
విస్కీ

games images

belo vino
తెలుపు వైన్

games images

vino
వైన్