పదజాలం

కార్యాలయము» Офис

games images

ручка / шариковая ручка
ruchka / sharikovaya ruchka
బాల్ పెన్

games images

перерыв
pereryv
విరామం

games images

портфель
portfel'
బ్రీఫ్ కేస్

games images

цветной карандаш
tsvetnoy karandash
రంగు వేయు పెన్సిల్

games images

конференция
konferentsiya
సమావేశం

games images

конференц-зал
konferents-zal
సమావేశపు గది

games images

копия
kopiya
నకలు

games images

настольная адресная картотека
nastol'naya adresnaya kartoteka
డైరెక్టరీ

games images

папка-регистратор
papka-registrator
దస్త్రము

games images

канцелярский шкаф
kantselyarskiy shkaf
దస్త్రములుంచు స్థలము

games images

перьевая ручка
per'yevaya ruchka
ఫౌంటెన్ పెన్

games images

лоток для писем
lotok dlya pisem
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము

games images

маркер
marker
గుర్తు వేయు పేనా

games images

тетрадь
tetrad'
నోటు పుస్తకము

games images

блокнот
bloknot
నోటు ప్యాడు

games images

офис
ofis
కార్యాలయము

games images

офисное кресло
ofisnoye kreslo
కార్యాలయపు కుర్చీ

games images

сверхурочная работа
sverkhurochnaya rabota
అధిక సమయం

games images

скрепка
skrepka
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది

games images

карандаш
karandash
పెన్సిల్

games images

дырокол
dyrokol
పిడికిలి గ్రుద్దు

games images

сейф
seyf
సురక్షితము

games images

точилка
tochilka
మొన చేయు పరికరము

games images

полоска бумаги
poloska bumagi
పేలికలుగా కాగితం

games images

шредер
shreder
తునకలు చేయునది

games images

спиральное скрепление
spiral'noye skrepleniye
మురి బైండింగ్

games images

скоба
skoba
కొంకి

games images

степлер
stepler
కొక్కెము వేయు పరికరము

games images

пишущая машинка
pishushchaya mashinka
టైపురైటర్ యంత్రము

games images

рабочее место
rabocheye mesto
కార్యస్థానము