కార్యాలయము - Офис


ручка
ruchka
బాల్ పెన్


перерыв
pereryv
విరామం


портфель
portfel'
బ్రీఫ్ కేస్


цветной карандаш
tsvetnoy karandash
రంగు వేయు పెన్సిల్


конференция
konferentsiya
సమావేశం


конференц-зал
konferents-zal
సమావేశపు గది


копия
kopiya
నకలు


список адресов
spisok adresov
డైరెక్టరీ


папка-регистратор
papka-registrator
దస్త్రము


канцелярский шкаф
kantselyarskiy shkaf
దస్త్రములుంచు స్థలము


вечное перо
vechnoye pero
ఫౌంటెన్ పెన్


лоток для входящей корреспонденции
lotok dlya vkhodyashchey korrespondentsii
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


маркер
marker
గుర్తు వేయు పేనా


тетрадь
tetrad'
నోటు పుస్తకము


блокнот
bloknot
నోటు ప్యాడు


офис
ofis
కార్యాలయము


офисное кресло
ofisnoye kreslo
కార్యాలయపు కుర్చీ


сверхурочное время
sverkhurochnoye vremya
అధిక సమయం


скрепка
skrepka
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


карандаш
karandash
పెన్సిల్


дырокол
dyrokol
పిడికిలి గ్రుద్దు


сейф
seyf
సురక్షితము


точилка
tochilka
మొన చేయు పరికరము


полоска бумаги
poloska bumagi
పేలికలుగా కాగితం


волк-машина
volk-mashina
తునకలు చేయునది


спиральное скрепление
spiral'noye skrepleniye
మురి బైండింగ్


скоба
skoba
కొంకి


сшиватель
sshivatel'
కొక్కెము వేయు పరికరము


пишущая машинка
pishushchaya mashinka
టైపురైటర్ యంత్రము


рабочее место
rabocheye mesto
కార్యస్థానము