జంతువులు - Животные


немецкая овчарка
nemetskaya ovcharka
జర్మన్ షెపర్డ్


животное
zhivotnoye
జంతువు


клюв
klyuv
పక్షిముక్కు


бобр
bobr
ఉభయచరము


укус
ukus
కాటు


кабан
kaban
మగ పంది


клетка
kletka
పంజరము


телёнок
telonok
కోడెదూడ


кошка
koshka
పిల్లి


цыплёнок
tsyplonok
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


курица
kuritsa
కోడి


олень
olen'
జింక


собака
sobaka
కుక్క


дельфин
del'fin
తిమింగలము


утка
utka
బాతు


орёл
orol
గరుడపక్షి


перо
pero
ఈక


фламинго
flamingo
రాజహంస


жеребёнок
zherebonok
గాడిదపిల్ల


корм
korm
ఆహారము


лиса
lisa
నక్క


коза
koza
మేక


гусь
gus'
హంస


заяц
zayats
కుందేలు


курица
kuritsa
ఆడకోడి


цапля
tsaplya
నారాయణపక్షి


рог
rog
కొమ్ము


подкова
podkova
గుర్రపు నాడా


ягнёнок
yagnonok
గొఱ్ఱె పిల్ల


поводок
povodok
వేటగాడు


омар
omar
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


любовь к животным
lyubov' k zhivotnym
జంతువుల ప్రేమ


обезьяна
obez'yana
కోతి


намордник
namordnik
తుపాకీ గొట్టము


гнездо
gnezdo
పక్షిగూడు


сова
sova
గుడ్ల గూబ


попугай
popugay
శుకము


павлин
pavlin
నెమలి


пеликан
pelikan
గూడకొంగ


пингвин
pingvin
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


домашнее животное
domashneye zhivotnoye
పెంపుడు జంతువు


голубь
golub'
పావురము


кролик
krolik
కుందేలు


петух
petukh
పుంజు


морской лев
morskoy lev
సముద్ర సింహము


чайка
chayka
సముద్రపు కాకి


тюлень
tyulen'
ఉభయచరము


овца
ovtsa
గొర్రె


змея
zmeya
పాము


аист
aist
కొంగ


лебедь
lebed'
హంస


форель
forel'
జల్ల చేప


индюк
indyuk
సీమ కోడి


черепаха
cherepakha
సముద్రపు తాబేలు


гриф
grif
రాబందు


волк
volk
తోడేలు