వెనక్కి వెళ్ళు
సామగ్రి - Materiale


alamă
ఇత్తడి


ciment
సిమెంటు


ceramică
పింగాణీ


cârpă
వస్త్రము


cârpă
వస్త్రము


bumbac
ప్రత్తి


cristal
స్ఫటికము


murdărie
మురికి


lipici
జిగురు


piele
బాగు చేసిన తోలు


metal
లోహము


ulei
చమురు


pulbere
పొడి


sare
ఉప్పు


nisip
ఇసుక


resturi
చెత్త


argint
వెండి


piatră
రాయి


paie
తృణము


lemn
కొయ్య


lână
ఉన్ని

వెనక్కి వెళ్ళు