మొక్కలు - Plante


bambus
వెదురు


floare
పూయు


buchet de flori
పువ్వుల గుత్తి


ramură
శాఖ


faşă
మొగ్గ


cactus
బ్రహ్మ జెముడు


trifoi
విలాసవంతమైన


con
శంఖు ఆకారం


albăstrea
కార్న్ ఫ్లవర్


șofran
కుంకుమ పువ్వు


narcisa
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు


margaretă
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క


păpădie
డాండెలైన్


floare
పువ్వు


frunziş
దళములు


cereale
ధాన్యము


iarba
గడ్డి


creştere
పెరుగుదల


zambilă
సువాసన గల పూలచెట్టు


gazon
పచ్చిక బయలు


crin
లిల్లీ పుష్పము


seminţe de in
అవిశ విత్తులు


ciupercă
పుట్టగొడుగు


măslin
ఆలివ్ చెట్టు


palmier
పామ్ చెట్టు


trei fraţi pătaţi
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క


piersic
శప్తాలు పండు చెట్టు


plante
మొక్క


mac
గసగసాలు


rădăcina
వేరు


trandafir
గులాబీ


seminţe
విత్తనం


ghiocel
మంచుబిందువు


floarea-soarelui
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు


ghimpe
ముల్లు


trunchi
మొండెము


laleaua
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క


nufărul
నీటి కలువ


grâu
గోధుమలు