సామాను - Mobilier


fotoliu
చేతులకుర్చీ


pat
పరుపు


aşternut
పరుపు సామగ్రి


raft
పుస్తకములు ఉంచు అర


covor
తివాచీ


scaun
కుర్చీ


sertare
సొరుగుల అర


leagăn
ఊయల


dulap
అల్మరా


cortină
తెర


cortină
పరదా


birou
ఒక బల్ల


ventilator
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


covoraș
చాప


ţarc
ఆట కలము


balansoar
రాకింగ్ కుర్చీ


siguranţă
భద్రమైన


scaun
సీటు


raft
అర


masă laterală
ప్రక్క మేజా


canapea
సోఫా


scaun
బల్ల/పీట


masă
మేజా బల్ల


veioză de masă
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


coş de hârtii
చెత్తకాగితాల బుట్ట