ప్యాకేజింగ్ - Ambalaj


folie de aluminiu
అల్యూమినియపు మడత


butoi
పీపా


coş
బుట్ట


sticlă
సీసా


casetă
పెట్టె


cutie de bomboane de ciocolată
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె


carton
మందమైన అట్ట


conţinutul
విషయము


ladă
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే


plic
కవరు


nod
ముడి


cutie de metal
లోహపు పెట్టె


butoi de ulei
చమురు డ్రమ్


ambalaj
ప్యాకేజింగ్


hârtie
కాగితము


pungă de hârtie
కాగితపు సంచీ


plastic
ప్లాస్టిక్


conservă
డబ్బా/క్యాను


sac imens
టోట్ బ్యాగ్


butoi de vin
మద్యపు పీపా


sticlă de vin
మద్యము సీసా


cutie din lemn
చెక్క పెట్టె