పదజాలం

పర్యావరణము» Mediu

games images

agricultură
వ్యవసాయము

games images

poluarea aerului
వాయు కాలుష్యము

games images

muşuroi
చీమల పుట్ట

games images

canal
కాలువ

games images

coastă
సముద్ర తీరము

games images

continent
ఖండము

games images

pârâu
చిన్న సముద్ర పాయ

games images

baraj
ఆనకట్ట

games images

deşert
ఎడారి

games images

dună
ఇసుకమేట

games images

câmpul
క్షేత్రము

games images

pădure
అడవి

games images

gheţar
హిమానీనదము

games images

cîmp
బీడు భూమి

games images

insulă
ద్వీపము

games images

junglă
అడవి

games images

peisaj
ప్రకృతి దృశ్యం

games images

munţi
పర్వతాలు

games images

Parcul Natural
ప్రకృతి వనము

games images

vârf
శిఖరము

games images

gramadă
కుప్ప

games images

marş de protest
నిరసన ర్యాలీ

games images

reciclare
రీసైక్లింగ్

games images

mare
సముద్రము

games images

fum
పొగ

games images

podgorie
వైన్ యార్డ్

games images

vulcan
అగ్నిపర్వతము

games images

deșeu
వ్యర్థపదార్థము

games images

nivelul apei
నీటి మట్టము