పర్యావరణము - Mediu


agricultură
వ్యవసాయము


poluarea aerului
వాయు కాలుష్యము


muşuroi
చీమల పుట్ట


canal
కాలువ


coastă
సముద్ర తీరము


continent
ఖండము


pârâu
చిన్న సముద్ర పాయ


baraj
ఆనకట్ట


deşert
ఎడారి


dună
ఇసుకమేట


câmpul
క్షేత్రము


pădure
అడవి


gheţar
హిమానీనదము


cîmp
బీడు భూమి


insulă
ద్వీపము


junglă
అడవి


peisaj
ప్రకృతి దృశ్యం


munţi
పర్వతాలు


Parcul Natural
ప్రకృతి వనము


vârf
శిఖరము


gramadă
కుప్ప


marş de protest
నిరసన ర్యాలీ


reciclare
రీసైక్లింగ్


mare
సముద్రము


fum
పొగ


podgorie
వైన్ యార్డ్


vulcan
అగ్నిపర్వతము


deșeu
వ్యర్థపదార్థము


nivelul apei
నీటి మట్టము