సంగీతం - Muzică


acordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


trupă
మేళము


banjo
బాంజో


clarinet
సన్నాయి వాయిద్యం


concert
కచ్చేరి


tobă
డ్రమ్


tobe
డ్రమ్ములు


flaut
వేణువు


pian clasic
గ్రాండ్ పియానో


chitară
గిటార్


hol
సభా మందిరం


tastatură
కీబోర్డ్


muzicuță
నోటితో ఊదు వాద్యము


muzică
సంగీతం


stand de muzică
మ్యూజిక్ స్టాండ్


notă
సూచన


orgă
అవయవము


pian
పియానో


saxofon
శాక్సోఫోను


cântăreț
గాయకుడు


coardă
తీగ


trompetă
గాలి వాద్యము


trompetist
కొమ్ము ఊదువాడు


vioară
వాయులీనము


cutie pentru vioară
వాయులీనపు పెట్టె


xilofon
జల తరంగిణి