పదజాలం

చిన్న జంతువులు» Pequenos animais

games images

a formiga
చీమ

games images

o besouro
చొచ్చుకు వచ్చిన

games images

o pássaro
పక్షి

games images

a gaiola de pássaros
పక్షి పంజరం

games images

a casa de pássaros
పక్షి గూడు

games images

o abelhão
బంబుల్ ఈగ

games images

a borboleta
సీతాకోకచిలుక

games images

a lagarta
గొంగళి పురుగు

games images

a centopeia
శతపాదులు

games images

o caranguejo
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

games images

a mosca
ఈగ

games images

o sapo
కప్ప

games images

o peixe vermelho
బంగారు చేప

games images

o gafanhoto
మిడత

games images

a cobaia
గినియా పంది

games images

o hamster
సీమ ఎలుక

games images

o ouriço
ముళ్ల పంది

games images

o colibri
హమ్మింగ్ పక్షి

games images

a iguana
ఉడుము

games images

o inseto
కీటకము

games images

a alforreca
జెల్లీ చేప

games images

o gatinho
పిల్లి పిల్ల

games images

a joaninha
నల్లి

games images

o lagarto
బల్లి

games images

o piolho
పేను

games images

a marmota
పందికొక్కు వంటి జంతువు

games images

o mosquito
దోమ

games images

o rato
ఎలుక

games images

a ostra
ఆయిస్టర్

games images

o escorpião
తేలు

games images

o cavalo-marinho
సముద్రపు గుర్రము

games images

a concha
గుల్ల

games images

o camarão
రొయ్య చేప

games images

a aranha
సాలీడు

games images

a teia de aranha
సాలీడు జాలము

games images

a estrela do mar
తార చేప

games images

a vespa
కందిరీగ