పదజాలం

పెద్ద జంతువులు» Animais de grande porte

games images

o jacaré
పెద్ద మొసలి

games images

os chifres
దుప్పి కొమ్ములు

games images

o babuíno
బబూన్

games images

o urso
ఎలుగుబంటి

games images

o búfalo
గేదె

games images

o camelo
ఒంటె

games images

a chita
చిరుత

games images

a vaca
గోవు

games images

o crocodilo
మొసలి

games images

o dinossauro
డైనోసార్

games images

o burro
గాడిద

games images

o dragão
డ్రాగన్

games images

o elefante
ఏనుగు

games images

a girafa
జిరాఫీ

games images

o gorila
గొరిల్లా

games images

o hipopótamo
హిప్పో

games images

o cavalo
గుర్రము

games images

o canguru
కంగారూ

games images

o leopardo
చిఱుతపులి

games images

o leão
సింహము

games images

a lhama
ఒక విధమైన ఒంటె

games images

o lince
శివంగి

games images

o monstro
భూతము

games images

o alce
దుప్పి

games images

o avestruz
నిప్పుకోడి

games images

o panda
పెద్ద జంతువు

games images

o porco
పంది

games images

o urso polar
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

games images

o puma
చిరుతపులి

games images

o rinoceronte
రైనో

games images

o veado
మగ జింక

games images

o tigre
పులి

games images

a morsa
నీటి గుర్రము

games images

o cavalo selvagem
అడవి గుర్రం

games images

a zebra
చారల గుర్రము