పదజాలం

వాతావరణము» Meteorologia

games images

o barómetro
భారమితి

games images

a nuvem
మేఘము

games images

o frio
చల్లని

games images

o crescente
చంద్రవంక

games images

a escuridão
చీకటి

games images

a seca
కరువు

games images

a terra
భూమి

games images

o nevoeiro
పొగమంచు

games images

a geada
గడ్డకట్టిన మంచు

games images

o pavimento gelado
ధృవప్రాంతము

games images

o calor
ఉష్ణము

games images

o furacão
సుడిగాలి

games images

o sincelo
ఐసికల్

games images

o raio
మెఱుపు

games images

o meteoro
ఉల్కాపాతం

games images

a lua
చంద్రుడు

games images

o arco-íris
హరివిల్లు

games images

a gota de chuva
వర్షపు బిందువు

games images

a neve
మంచు

games images

o floco de neve
స్నోఫ్లేక్

games images

o boneco de neve
మంచు మనిషి

games images

a estrela
నక్షత్రం

games images

a tempestade
తుఫాను

games images

o aumento da tempestade
తుఫాను వేగము

games images

o sol
సూర్యుడు

games images

o raio de sol
సూర్యకిరణము

games images

o pôr-do-sol
సూర్యాస్తమయము

games images

o termómetro
ఉష్ణమాని

games images

a tempestade
ఉరుము

games images

o crepúsculo
కను చీకటి

games images

o tempo
వాతావరణము

games images

o pavimento molhado
తడి పరిస్థితులు

games images

o vento
గాలి