పదజాలం

కారు» Carro

games images

o filtro de ar
గాలి వడపోత

games images

a avaria
విచ్ఛిన్నత

games images

o campista
యాత్రా వాహనము

games images

a bateria de automóvel
కారు బ్యాటరీ

games images

o assento de criança
పిల్లల సీటు

games images

o dano
హాని

games images

o diesel
డీజిల్

games images

o tubo de escape
ఎగ్సాస్ట్ పైపు

games images

o pneu furado
ఫ్లాట్ టైర్

games images

o posto de gasolina
గ్యాస్ స్టేషన్

games images

o farol
వేగముగా పోవు బండ్లకు ముందువైపు బిగించు దీపము

games images

o capô
టోపీ

games images

o macaco hidráulico
జాకీ

games images

o bidão
జెర్రీ క్యాన్

games images

o ferro-velho
జంక్ యార్డు

games images

a parte traseira
వెనుక భాగము

games images

a luz traseira
వెనుక లైటు

games images

o espelho retrovisor
వెనుక దృశ్యము కనిపించే అద్దము

games images

o passeio
సవారీ

games images

o aro
రిమ్ము

games images

a vela de ignição
స్పార్క్ ప్లగ్

games images

o tacómetro
ట్యాకో మీటర్

games images

o bilhete
టికెట్

games images

o pneu
టైరు

games images

o serviço de reboque
రహదారి సేవ

games images

o carro de coleção
పాతకాలపు కారు

games images

a roda
చక్రము