పదజాలం

సామగ్రి» Materiais

games images

o bronze
ఇత్తడి

games images

o cimento
సిమెంటు

games images

a cerâmica
పింగాణీ

games images

o pano
వస్త్రము

games images

o tecido
వస్త్రము

games images

o algodão
ప్రత్తి

games images

o cristal
స్ఫటికము

games images

a sujeira
మురికి

games images

a cola
జిగురు

games images

o couro
బాగు చేసిన తోలు

games images

o metal
లోహము

games images

o óleo
చమురు

games images

o pó
పొడి

games images

o sal
ఉప్పు

games images

a areia
ఇసుక

games images

a sucata
చెత్త

games images

a prata
వెండి

games images

a pedra
రాయి

games images

a palha
తృణము

games images

a madeira
కొయ్య

games images

a lã
ఉన్ని