పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» Termos abstratos

games images

a administração
పరిపాలన

games images

a publicidade
ప్రకటనలు

games images

a seta
బాణము

games images

a proibição
నిషేధము

games images

a carreira
కెరీర్

games images

o centro
కేంద్రము

games images

a escolha
ఎంపిక

games images

a colaboração
సహకారము

games images

a cor
రంగు

games images

o contato
పరిచయము

games images

o perigo
అపాయము

games images

a declaração de amor
ప్రేమ ప్రకటన

games images

o declínio
తిరోగమనము

games images

a definição
నిర్వచనము

games images

a diferença
వ్యత్యాసము

games images

a dificuldade
కష్టము

games images

a direção
దిశ

games images

a descoberta
ఆవిష్కరణ

games images

o distúrbio
రుగ్మత

games images

a distância
దూరము

games images

a distância
దూరము

games images

a diversidade
వైవిధ్యము

games images

o esforço
కృషి

games images

a exploração
తరచి చూచుట

games images

a queda
పతనము

games images

a força
శక్తి

games images

a fragrância
పరిమళము

games images

a liberdade
స్వాతంత్ర్యము

games images

o fantasma
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

a metade
సగము

games images

a altura
ఎత్తు

games images

a ajuda
సహాయము

games images

o esconderijo
దాగుకొను చోటు

games images

a pátria
స్వదేశము

games images

a higiene
పారిశుధ్యము

games images

a ideia
ఆలోచన

games images

a ilusão
భ్రమ

games images

a imaginação
ఊహాగానము

games images

a inteligência
గూఢచార

games images

o convite
ఆహ్వానము

games images

a justiça
న్యాయము

games images

a luz
కాంతి

games images

o olhar
చూపు

games images

a perda
నష్టము

games images

a ampliação
పెద్దదిగా చేయుట

games images

o erro
పొరపాటు

games images

o assassinato
హత్య

games images

a nação
జాతి, దేశము

games images

a novidade
నూతనత్వము

games images

a opção
ఐచ్ఛికము

games images

a paciência
ఓపికపట్టడము

games images

o planeamento
ప్రణాళిక

games images

o problema
సమస్య

games images

a proteção
రక్షణ

games images

a reflexão
ప్రతిబింబించు

games images

a república
గణతంత్రరాజ్యము

games images

o risco
ప్రమాదము

games images

a segurança
భద్రత

games images

o segredo
రహస్యము

games images

o sexo
శృంగారము

games images

a sombra
నీడ

games images

o tamanho
పరిమాణము

games images

a solidariedade
ఐకమత్యము

games images

o sucesso
విజయము

games images

o apoio
మద్దతు

games images

a tradição
సంప్రదాయము

games images

o peso
బరువు