పదజాలం

మొక్కలు» Plantas

games images

o bambu
వెదురు

games images

a flor
పూయు

games images

o ramo de flores
పువ్వుల గుత్తి

games images

o ramo
శాఖ

games images

o botão
మొగ్గ

games images

o cacto
బ్రహ్మ జెముడు

games images

o trevo
విలాసవంతమైన

games images

a pinha
శంఖు ఆకారం

games images

o fidalguinho
కార్న్ ఫ్లవర్

games images

o açafrão
కుంకుమ పువ్వు

games images

o narciso
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

games images

a margarida
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

games images

o dente-de-leão
డాండెలైన్

games images

a flor
పువ్వు

games images

a folhagem
దళములు

games images

o grão
ధాన్యము

games images

a relva
గడ్డి

games images

o crescimento
పెరుగుదల

games images

o jacinto
సువాసన గల పూలచెట్టు

games images

o relvado
పచ్చిక బయలు

games images

o lírio
లిల్లీ పుష్పము

games images

a linhaça
అవిశ విత్తులు

games images

o cogumelo
పుట్టగొడుగు

games images

a oliveira
ఆలివ్ చెట్టు

games images

a palmeira
పామ్ చెట్టు

games images

o amor-perfeito
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

games images

o pessegueiro
శప్తాలు పండు చెట్టు

games images

a planta
మొక్క

games images

a papoila
గసగసాలు

games images

a raiz
వేరు

games images

a rosa
గులాబీ

games images

a semente
విత్తనం

games images

o galanthus
మంచుబిందువు

games images

o girassol
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

games images

o espinho
ముల్లు

games images

o tronco
మొండెము

games images

a tulipa
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

games images

o nenúfar
నీటి కలువ

games images

o trigo
గోధుమలు