పదజాలం

ఆర్థిక వ్యవహారాలు» Finanças

games images

o multibanco
ఎటిఎం

games images

a conta
ఖాతా

games images

o banco
బ్యాంకు

games images

a nota
బిల్లు

games images

o cheque
చెక్కు

games images

a caixa registadora
హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్లడం

games images

a moeda
నాణెం

games images

a moeda
ద్రవ్యం

games images

o diamante
వజ్రము

games images

o dólar
డాలర్

games images

a doação
విరాళము

games images

o euro
యూరో

games images

a taxa de câmbio
మార్పిడి రేటు

games images

o ouro
బంగారము

games images

o luxo
విలాసవంతము

games images

o preço de mercado
బజారు ధర

games images

a filiação
సభ్యత్వము

games images

o dinheiro
డబ్బు

games images

a percentagem
శాతము

games images

o mealheiro
పిగ్గీ బ్యాంకు

games images

a etiqueta de preço
ధర సూచీ

games images

a bolsa
జేబు సంచీ

games images

o recibo
రసీదు

games images

a bolsa de valores
స్టాక్ ఎక్స్ చేంజ్

games images

o comércio
వాణిజ్యము

games images

o tesouro
నిధి

games images

a carteira
పనిముట్ల సంచి

games images

a riqueza
సంపద