పదజాలం

విద్య» Educação

games images

a arqueologia
పురాతత్వ శాస్త్రం

games images

o átomo
అణువు

games images

o conselho
బోర్డు

games images

o cálculo
లెక్కింపు

games images

a calculadora
గణన యంత్రము

games images

o certificado
ధృవీకరణ పత్రం

games images

o giz
సుద్ద

games images

a classe
తరగతి

games images

o compasso
అయస్కాంత వృత్తము

games images

a bússola
ఆవరణ, చుట్టబడిన

games images

o país
దేశము

games images

o curso
కోర్సు

games images

o diploma
అధికార పత్రము

games images

a direção
దిశ

games images

a educação
విద్య

games images

o filtro
వడపోత

games images

a fórmula
సూత్రము

games images

a geografia
భూగోళ శాస్త్రము

games images

a gramática
వ్యాకరణము

games images

o conhecimento
జ్ఞానము

games images

o idioma
భాష

games images

a lição
పాఠము

games images

a biblioteca
గ్రంధాలయము

games images

a literatura
సాహిత్యము

games images

a matemática
గణితము

games images

o microscópio
సూక్ష్మదర్శిని

games images

o dígito
సంఖ్య

games images

o número
సంఖ్య

games images

a pressão
ఒత్తిడి

games images

o prisma
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము

games images

o professor
ఆచార్యుడు

games images

a pirâmide
పిరమిడ్

games images

a radioactividade
ధార్మికత చర్య

games images

a balança
పొలుసులు

games images

o espaço
అంతరిక్షము

games images

as estatísticas
గణాంకాలు

games images

os estudos
అధ్యయనాలు

games images

a sílaba
అక్షరాంశము

games images

a tabela
పట్టిక; మేజా

games images

a tradução
అనువాదము

games images

o triângulo
త్రిభుజము

games images

o trema
ఊమ్ లాయుట్

games images

a universidade
విశ్వవిద్యాలయము

games images

o mapa-múndi
ప్రపంచ పటము