పదజాలం

తీరిక» Lazer

games images

o pescador desportivo
జాలరి

games images

o aquário
ఆక్వేరియం

games images

a toalha de banho
స్నానపు తువాలు

games images

a bola de praia
సముద్రతీరపు బంతి

games images

a dança do ventre
బొడ్డు డ్యాన్స్

games images

o bingo
పేకాట

games images

o tabuleiro
బోర్డు

games images

o bólingue
బౌలింగ్

games images

o teleférico
కేబుల్ కారు

games images

o campismo
శిబిరము వేయు

games images

o fogão de campismo
శిబిరాలకు పొయ్యి

games images

a viagem de canoa
కానో విహారము

games images

o jogo de cartas
కార్డు ఆట

games images

o carnaval
సంబరాలు

games images

o carrossel
రంగులరాట్నం

games images

a escultura
చెక్కడము

games images

o jogo de xadrez
చదరంగము ఆట

games images

a peça de xadrez
చదరంగము పావు

games images

o romance policial
నేర నవల

games images

as palavras cruzadas
పదరంగము పజిల్

games images

o dado
ఘనాకార వస్తువు

games images

a dança
నృత్యము

games images

os dardos
బాణాలు

games images

a espreguiçadeira
విరామ కుర్చీ

games images

o bote
అనుబంధించిన చిన్న పడవ

games images

a discoteca
డిస్కోతెక్

games images

o dominó
పిక్కలు

games images

o bordado
చేతి అల్లిక

games images

a feira
సంత

games images

a roda gigante
ఫెర్రీస్ చక్రము

games images

o festival
పండుగ

games images

os fogos de artifício
బాణసంచా

games images

o jogo
ఆట

games images

o golfe
పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట

games images

o halma
హాల్మా

games images

a caminhada
వృద్ధి

games images

o passatempo
అలవాటు

games images

as férias
సెలవులు

games images

a jornada
ప్రయాణము

games images

o rei
రాజు

games images

o tempo de lazer
విరామ సమయము

games images

o tear
సాలెమగ్గము

games images

o barco a pedais
కాలితో త్రొక్కి నడుపు పడవ

games images

o livro de fotos
బొమ్మల పుస్తకము

games images

o jardim infantil
ఆట మైదానము

games images

a carta de jogo
పేక ముక్క

games images

o puzzle
చిక్కుముడి

games images

a leitura
పఠనం

games images

a descontração
విశ్రామము

games images

o restaurante
ఫలహారశాల

games images

o cavalo de balanço
దౌడుతీయు గుర్రం

games images

a roleta
రౌలెట్

games images

o sobe-e-desce
ముందుకు వెనుకకు ఊగుట

games images

o espetáculo
ప్రదర్శన

games images

o skate
స్కేట్ బోర్డు

games images

o elevador de esqui
స్కీ లిఫ్ట్

games images

o pino
స్కిటిల్ అను ఆట

games images

o saco de dormir
నిద్రించు సంచీ

games images

o espectador
ప్రేక్షకుడు

games images

a história
కథ

games images

a piscina
ఈత కొలను

games images

o baloiço
ఊయల

games images

os matraquilhos
మేజా ఫుట్ బాల్

games images

a tenda
గుడారము

games images

o turismo
పర్యాటకము

games images

o turista
యాత్రికుడు

games images

o brinquedo
ఆటబొమ్మ

games images

as férias
శెలవురోజులు

games images

o passeio
నడక

games images

o jardim zoológico
జంతుప్రదర్శన శాల