పదజాలం

ప్యాకేజింగ్» Embalagem

games images

a folha de alumínio
అల్యూమినియపు మడత

games images

o tonel
పీపా

games images

o cesto
బుట్ట

games images

a garrafa
సీసా

games images

a caixa
పెట్టె

games images

a caixa de chocolates
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె

games images

o papelão
మందమైన అట్ట

games images

o conteúdo
విషయము

games images

o caixote
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే

games images

o envelope
కవరు

games images

o nó
ముడి

games images

a caixa de metal
లోహపు పెట్టె

games images

o tambor de óleo
చమురు డ్రమ్

games images

a embalagem
ప్యాకేజింగ్

games images

o papel
కాగితము

games images

o saco de papel
కాగితపు సంచీ

games images

o plástico
ప్లాస్టిక్

games images

a lata
డబ్బా/క్యాను

games images

a sacola
టోట్ బ్యాగ్

games images

o barril de vinho
మద్యపు పీపా

games images

a garrafa de vinho
మద్యము సీసా

games images

a caixa de madeira
చెక్క పెట్టె