పదజాలం

పర్యావరణము» Ambiente

games images

a agricultura
వ్యవసాయము

games images

a poluição do ar
వాయు కాలుష్యము

games images

o formigueiro
చీమల పుట్ట

games images

o canal
కాలువ

games images

a costa
సముద్ర తీరము

games images

o continente
ఖండము

games images

a ribeira
చిన్న సముద్ర పాయ

games images

a barragem
ఆనకట్ట

games images

o deserto
ఎడారి

games images

a duna
ఇసుకమేట

games images

o campo
క్షేత్రము

games images

a floresta
అడవి

games images

o glaciar
హిమానీనదము

games images

a charneca
బీడు భూమి

games images

a ilha
ద్వీపము

games images

a selva
అడవి

games images

a paisagem
ప్రకృతి దృశ్యం

games images

as montanhas
పర్వతాలు

games images

o parque natural
ప్రకృతి వనము

games images

o pico
శిఖరము

games images

o monte
కుప్ప

games images

a marcha de protesto
నిరసన ర్యాలీ

games images

a reciclagem
రీసైక్లింగ్

games images

o mar
సముద్రము

games images

o fumo
పొగ

games images

a vinha
వైన్ యార్డ్

games images

o vulcão
అగ్నిపర్వతము

games images

os resíduos
వ్యర్థపదార్థము

games images

o nível de água
నీటి మట్టము