పదజాలం

సమయము» Tempo

games images

o despertador
అలారం గడియారము

games images

a história antiga
పురాతన చరిత్ర

games images

a antiguidade
పురావస్తువు

games images

a agenda
నియామక పుస్తకం

games images

o outono
శరదృతువు / పతనం

games images

a pausa
విరామము

games images

o calendário
క్యాలెండర్

games images

o século
శతాబ్దము

games images

o relógio
గడియారము

games images

a pausa para o café
కాఫీ విరామము

games images

a data
తేదీ

games images

o relógio digital
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

games images

o eclipse
గ్రహణము

games images

o fim
ముగింపు

games images

o futuro
భవిష్యత్తు

games images

a história
చరిత్ర

games images

a ampulheta
ఇసుక గడియారము

games images

a idade média
మధ్య యుగము

games images

o mês
నెల

games images

a manhã
ఉదయము

games images

o passado
గతము

games images

o relógio de bolso
జేబు గడియారము

games images

a pontualidade
సమయపాలన

games images

a pressa
సమ్మర్దము

games images

as estações do ano
ఋతువులు

games images

a primavera
వసంత ఋతువు

games images

o relógio de sol
ధూపఘంటము

games images

o nascer do sol
సూర్యోదయము

games images

o pôr do sol
సూర్యాస్తమయము

games images

o tempo
సమయము

games images

as horas
సమయము

games images

o tempo de espera
వేచియుండు సమయము

games images

o fim de semana
వారాంతము

games images

o ano
సంవత్సరము