పదజాలం

ప్రజలు» Pessoas

games images

a idade
వయసు

games images

a tia
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

games images

o bebé
శిశువు

games images

a baby-sitter
దాది

games images

o rapaz
బాలుడు

games images

o irmão
సోదరుడు

games images

a criança
బాలలు

games images

o casal
జంట

games images

a filha
కుమార్తె

games images

o divórcio
విడాకులు

games images

o embrião
పిండం

games images

o noivado
నిశ్చితార్థం

games images

a família alargada
విస్తార కుటుంబము

games images

a família
కుటుంబము

games images

o namorico
పరిహసముచేయు

games images

o cavalheiro
మర్యాదస్థుడు

games images

a rapariga
బాలిక

games images

a amiga
ప్రియురాలు

games images

a neta
మనుమరాలు

games images

o avô
తాత

games images

a avozinha
మామ్మ

games images

a avó
అవ్వ

games images

os avós
అవ్వ, తాతలు

games images

o neto
మనుమడు

games images

o noivo
పెండ్లి కుమారుడు

games images

o grupo
గుంపు

games images

o ajudante
సహాయకులు

games images

a criança
శిశువు

games images

a senhora
మహిళ

games images

a proposta de casamento
వివాహ ప్రతిపాదన

games images

o matrimónio
వైవాహిక బంధము

games images

a mãe
తల్లి

games images

a sesta
పొత్తిలి

games images

o vizinho
పొరుగువారు

games images

os recém-casados
నూతన వధూవరులు

games images

o par
జంట

games images

os pais
తల్లిదండ్రులు

games images

o parceiro amoroso
భాగస్వామి

games images

a festa
పార్టీ

games images

as pessoas
ప్రజలు

games images

a proposta
వధువు

games images

a fila
వరుస

games images

a festa formal
ఆహూతుల స్వీకరణ

games images

o encontro amoroso
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

games images

os irmãos
తనకు పుట్టిన పిల్లలు

games images

a irmã
సోదరి

games images

o filho
కుమారుడు

games images

o gémeo
కవలలు

games images

o tio
మామ

games images

o casamento
వివాహవేడుక

games images

a juventude
యువత