పదజాలం

శీతల పానీయములు» Bebidas

games images

o álcool
మద్యం

games images

a cerveja
బీరు

games images

a garrafa de cerveja
బీరు సీసా

games images

a carica
మూత

games images

o cappuccino
ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు

games images

o champanhe
షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం

games images

a taça de champanhe
షాంపేన్ గ్లాసు

games images

o cocktail
పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం

games images

o café
కాఫీ

games images

a rolha
బెండు చెక్క

games images

o saca-rolhas
కార్క్ మర

games images

o sumo de fruta
పళ్ళరసము

games images

o funil
గరగ

games images

o cubo de gelo
మంచు ముక్క

games images

o jarro
కూజా

games images

a chaleira
కేటిల్

games images

o licor
మద్యము

games images

o leite
పాలు

games images

a caneca
పానపాత్రము

games images

o sumo de laranja
నారింజ రసం

games images

o cântaro
మూత

games images

o copo de plástico
ప్లాస్టిక్ కప్పు

games images

o vinho tinto
ఎరుపు ద్రాక్షరసము

games images

a palhinha
పీల్పు గొట్టము

games images

o chá
తేనీరు

games images

o bule de chá
తేనీటి పాత్ర

games images

a garrafa térmica
థర్మాస్ ఫ్లాస్కు

games images

a sede
దప్పిక

games images

a água
నీరు

games images

o uísque
విస్కీ

games images

o vinho branco
తెలుపు వైన్

games images

o vinho
వైన్