పదజాలం

జంతువులు» Animais

games images

o pastor alemão
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

o animal
జంతువు

games images

o bico
పక్షిముక్కు

games images

o castor
ఉభయచరము

games images

a mordedura
కాటు

games images

o javali
మగ పంది

games images

a gaiola
పంజరము

games images

o bezerro
కోడెదూడ

games images

o gato
పిల్లి

games images

o pintainho
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

o frango
కోడి

games images

o veado
జింక

games images

o cão
కుక్క

games images

o golfinho
తిమింగలము

games images

o pato
బాతు

games images

a águia
గరుడపక్షి

games images

a pena
ఈక

games images

o flamingo
రాజహంస

games images

o potro
గాడిదపిల్ల

games images

o alimento
ఆహారము

games images

a raposa
నక్క

games images

a cabra
మేక

games images

o ganso
హంస

games images

a lebre
కుందేలు

games images

a galinha
ఆడకోడి

games images

a garça
నారాయణపక్షి

games images

o chifre
కొమ్ము

games images

a ferradura
గుర్రపు నాడా

games images

o cordeiro
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

a trela
వేటగాడు

games images

a lagosta
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

o amor pelos animais
జంతువుల ప్రేమ

games images

o macaco
కోతి

games images

o açaime
తుపాకీ గొట్టము

games images

o ninho
పక్షిగూడు

games images

a coruja
గుడ్ల గూబ

games images

o papagaio
శుకము

games images

o pavão
నెమలి

games images

o pelicano
గూడకొంగ

games images

o pinguim
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

o animal de estimação
పెంపుడు జంతువు

games images

o pombo
పావురము

games images

o coelho
కుందేలు

games images

o galo
పుంజు

games images

o leão-marinho
సముద్ర సింహము

games images

a gaivota
సముద్రపు కాకి

games images

a foca
ఉభయచరము

games images

a ovelha
గొర్రె

games images

a cobra
పాము

games images

a cegonha
కొంగ

games images

o cisne
హంస

games images

a truta
జల్ల చేప

games images

o peru
సీమ కోడి

games images

a tartaruga
సముద్రపు తాబేలు

games images

o abutre
రాబందు

games images

o lobo
తోడేలు