పదజాలం

పెద్ద జంతువులు» Lielie dzīvnieki

games images

aligators
పెద్ద మొసలి

games images

ragi
దుప్పి కొమ్ములు

games images

paviāns
బబూన్

games images

lācis
ఎలుగుబంటి

games images

bifelis
గేదె

games images

kamielis
ఒంటె

games images

gepards
చిరుత

games images

govs
గోవు

games images

krokodils
మొసలి

games images

dinozaurs
డైనోసార్

games images

ēzelis
గాడిద

games images

pūķis
డ్రాగన్

games images

zilonis
ఏనుగు

games images

žirafe
జిరాఫీ

games images

gorilla
గొరిల్లా

games images

nīlzirgs
హిప్పో

games images

zirgs
గుర్రము

games images

ķengurs
కంగారూ

games images

leopards
చిఱుతపులి

games images

lauva
సింహము

games images

lama
ఒక విధమైన ఒంటె

games images

lūsis
శివంగి

games images

briesmonis
భూతము

games images

alnis
దుప్పి

games images

strauss
నిప్పుకోడి

games images

panda
పెద్ద జంతువు

games images

cūka
పంది

games images

polārlācis
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

games images

puma
చిరుతపులి

games images

degunradzis
రైనో

games images

briedis
మగ జింక

games images

tīģeris
పులి

games images

valzirgs
నీటి గుర్రము

games images

savvaļas zirgs
అడవి గుర్రం

games images

zebra
చారల గుర్రము