పదజాలం

కళలు» Māksla

games images

aplausi
ప్రశంస

games images

māksla
కళ

games images

paklanīšanās
విల్లు

games images

suka
బ్రష్

games images

krāsojamā grāmata
కలరింగ్ పుస్తకము

games images

dejotājs
నర్తకి

games images

zīmējums
డ్రాయింగ్

games images

galerija
గ్యాలరీ

games images

stikla logs
గాజు కిటికీ

games images

grafiti
గ్రాఫిటీ

games images

rokdarbi
హస్తకళ

games images

mozaīka
మొజాయిక్

games images

sienas gleznojums
కుడ్య చిత్రము

games images

muzejs
వస్తు ప్రదర్శన శాల

games images

uzstāšanās
పనితీరు

games images

attēls
బొమ్మ

games images

dzejolis
పద్యము

games images

skulptūra
శిల్పము

games images

dziesma
పాట

games images

statuja
ప్రతిమ

games images

akvarelis
నీటి రంగు