పదజాలం

సామగ్రి» Materiāli

games images

misiņš
ఇత్తడి

games images

cements
సిమెంటు

games images

keramika
పింగాణీ

games images

audums
వస్త్రము

games images

audums
వస్త్రము

games images

kokvilna
ప్రత్తి

games images

kristāls
స్ఫటికము

games images

netīrumi
మురికి

games images

līme
జిగురు

games images

āda
బాగు చేసిన తోలు

games images

metāls
లోహము

games images

eļļa
చమురు

games images

pulveris
పొడి

games images

sāls
ఉప్పు

games images

smiltis
ఇసుక

games images

lūžņi
చెత్త

games images

sudrabs
వెండి

games images

akmens
రాయి

games images

salmi
తృణము

games images

koks
కొయ్య

games images

vilna
ఉన్ని