పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» Abstrakti jēdzieni

games images

pārvalde
పరిపాలన

games images

reklāma
ప్రకటనలు

games images

bulta
బాణము

games images

aizliegums
నిషేధము

games images

karjera
కెరీర్

games images

centrs
కేంద్రము

games images

izvēle
ఎంపిక

games images

sadarbība
సహకారము

games images

krāsa
రంగు

games images

kontakts
పరిచయము

games images

briesmas
అపాయము

games images

atzīšanās mīlestībā
ప్రేమ ప్రకటన

games images

kritums
తిరోగమనము

games images

definīcija
నిర్వచనము

games images

atšķirība
వ్యత్యాసము

games images

grūtības
కష్టము

games images

virziens
దిశ

games images

atklājums
ఆవిష్కరణ

games images

traucējumi
రుగ్మత

games images

distance
దూరము

games images

attālums
దూరము

games images

daudzveidība
వైవిధ్యము

games images

pūles
కృషి

games images

izpēte
తరచి చూచుట

games images

kritiens
పతనము

games images

spēks
శక్తి

games images

aromāts
పరిమళము

games images

brīvība
స్వాతంత్ర్యము

games images

spoks
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

puse
సగము

games images

augstums
ఎత్తు

games images

palīdzība
సహాయము

games images

slēptuve
దాగుకొను చోటు

games images

dzimtene
స్వదేశము

games images

higiēna
పారిశుధ్యము

games images

ideja
ఆలోచన

games images

ilūzija
భ్రమ

games images

iztēle
ఊహాగానము

games images

inteliģence
గూఢచార

games images

uzaicinājums
ఆహ్వానము

games images

taisnīgums
న్యాయము

games images

gaisma
కాంతి

games images

skatiens
చూపు

games images

zaudējums
నష్టము

games images

palielinājums
పెద్దదిగా చేయుట

games images

kļūda
పొరపాటు

games images

slepkavība
హత్య

games images

tauta
జాతి, దేశము

games images

jaunums
నూతనత్వము

games images

iespēja
ఐచ్ఛికము

games images

pacietība
ఓపికపట్టడము

games images

plānošana
ప్రణాళిక

games images

problēma
సమస్య

games images

aizsardzība
రక్షణ

games images

atspulgs
ప్రతిబింబించు

games images

republika
గణతంత్రరాజ్యము

games images

risks
ప్రమాదము

games images

drošība
భద్రత

games images

noslēpums
రహస్యము

games images

dzimums
శృంగారము

games images

ēna
నీడ

games images

izmērs
పరిమాణము

games images

solidaritāte
ఐకమత్యము

games images

veiksme
విజయము

games images

atbalsts
మద్దతు

games images

tradīcija
సంప్రదాయము

games images

svars
బరువు