పదజాలం

సామాను» Mēbeles

games images

atzveltnes krēsls
చేతులకుర్చీ

games images

gulta
పరుపు

games images

gultas veļa
పరుపు సామగ్రి

games images

grāmatplaukts
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

paklājs
తివాచీ

games images

krēsls
కుర్చీ

games images

kumode
సొరుగుల అర

games images

šūpulis
ఊయల

games images

skapis
అల్మరా

games images

aizkari
తెర

games images

priekškars
పరదా

games images

rakstāmgalds
ఒక బల్ల

games images

ventilators
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

paklājiņš
చాప

games images

sētiņa
ఆట కలము

games images

šūpuļkrēsls
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

seifs
భద్రమైన

games images

sēdeklis
సీటు

games images

plaukts
అర

games images

galdiņš
ప్రక్క మేజా

games images

dīvāns
సోఫా

games images

krēsls
బల్ల/పీట

games images

galds
మేజా బల్ల

games images

galda lampa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

papīrgrozs
చెత్తకాగితాల బుట్ట