పదజాలం

శరీరం» Ķermenis

games images

roka
భుజము

games images

mugura
వీపు

games images

kaila galva
బట్టతల

games images

bārda
గడ్డము

games images

asinis
రక్తము

games images

kauls
ఎముక

games images

pēcpuse
దిగువన

games images

bize
జడ

games images

smadzenes
మెదడు

games images

krūts
స్థనము

games images

auss
చెవి

games images

acs
కన్ను

games images

seja
ముఖము

games images

pirksts
చేతివ్రేలు

games images

pirkstu nospiedums
వేలిముద్రలు

games images

dūre
పిడికిలి

games images

pēda
పాదము

games images

mati
జుట్టు

games images

frizūra
జుట్టు కత్తిరింపు

games images

plauksta
చేయి

games images

galva
తల

games images

sirds
గుండె

games images

rādītājpirksts
చూపుడు వేలు

games images

nieres
మూత్రపిండము

games images

ceļa locītava
మోకాలు

games images

kāja
కాలు

games images

lūpa
పెదవి

games images

mute
నోరు

games images

cirta
కేశకుదురు

games images

skelets
అస్థిపంజరము

games images

āda
చర్మము

games images

galvaskauss
పుర్రె

games images

tetovējums
పచ్చబొట్టు

games images

kakls
గొంతు

games images

īkšķis
బొటనవ్రేలు

games images

pirksts
కాలివేళ్లు

games images

mēle
నాలుక

games images

zobs
దంతాలు

games images

parūka
నకిలీ జుట్టు