పదజాలం

సైన్యము» Militārā sfēra

games images

lidaparāts
విమాన వాహక నౌక

games images

munīcija
మందు సామగ్రి సరఫరా

games images

bruņas
కవచం

games images

armija
సైన్యము

games images

arests
అరెస్టు

games images

atombumba
అణు బాంబు

games images

uzbrukums
దాడి

games images

dzeloņstieples
ముండ్లతీగ

games images

sprādziens
పేలుడు

games images

bumba
బాంబు

games images

lielgabals
ఫిరంగి

games images

patrona
క్యార్ట్రిడ్జ్

games images

ģerbonis
ఆయుధాల కోటు

games images

aizsardzība
రక్షణ

games images

iznīcināšana
విధ్వంసం

games images

cīņa
పోరు

games images

iznīcinātājs-bumbvedējs
యోధుడు-బాంబు వేయువాడు

games images

gāzmaska
గాలిఆడు ముఖ తొడుగు

games images

sargs
గార్డు

games images

rokas granāta
చేతి గ్రెనేడ్

games images

rokudzelži
చేతిసంకెళ్లు

games images

ķivere
ఇనుపటోపి

games images

maršs
నిదానంగా నడుచు

games images

medaļa
పతకము

games images

militāristi
సైనిక

games images

jūras spēki
నావికా దళము

games images

miers
శాంతి

games images

pilots
విమాన చోదకుడు

games images

pistole
పిస్టలు

games images

revolveris
రివాల్వర్

games images

šautene
తుపాకీ

games images

raķete
రాకెట్టు

games images

šāvējs
విలుకాడు

games images

šāviens
దెబ్బ

games images

karavīrs
సైనికుడు

games images

zemūdene
జలాంతర్గామి

games images

novērošana
నిఘా

games images

zobens
కత్తి

games images

tanks
ట్యాంక్

games images

uniforma
ఏకరూప

games images

uzvara
విజయము

games images

uzvarētājs
విజేత