పదజాలం

సమయము» Laiks

games images

modinātājpulkstenis
అలారం గడియారము

games images

senā vēsture
పురాతన చరిత్ర

games images

antikvariāts
పురావస్తువు

games images

plānotājs
నియామక పుస్తకం

games images

rudens
శరదృతువు / పతనం

games images

pārtraukums
విరామము

games images

kalendārs
క్యాలెండర్

games images

gadsimts
శతాబ్దము

games images

pulkstenis
గడియారము

games images

kafijas pauze
కాఫీ విరామము

games images

datums
తేదీ

games images

digitālais pulkstenis
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

games images

aptumsums
గ్రహణము

games images

beigas
ముగింపు

games images

nākotne
భవిష్యత్తు

games images

vēsture
చరిత్ర

games images

smilšu pulkstenis
ఇసుక గడియారము

games images

viduslaiki
మధ్య యుగము

games images

mēnesis
నెల

games images

rīts
ఉదయము

games images

pagātne
గతము

games images

kabatas pulkstenis
జేబు గడియారము

games images

punktualitāte
సమయపాలన

games images

steiga
సమ్మర్దము

games images

gadalaiki
ఋతువులు

games images

pavasaris
వసంత ఋతువు

games images

saules pulkstenis
ధూపఘంటము

games images

saullēkts
సూర్యోదయము

games images

saulriets
సూర్యాస్తమయము

games images

laiks
సమయము

games images

laiks
సమయము

games images

gaidīšanas laiks
వేచియుండు సమయము

games images

nedēļas nogale
వారాంతము

games images

gads
సంవత్సరము