పదజాలం

కార్యాలయము» Birojs

games images

lodīšu pildspalva
బాల్ పెన్

games images

pārtraukums
విరామం

games images

portfelis
బ్రీఫ్ కేస్

games images

krāsas zīmulis
రంగు వేయు పెన్సిల్

games images

konference
సమావేశం

games images

konferenču telpa
సమావేశపు గది

games images

kopija
నకలు

games images

katalogs
డైరెక్టరీ

games images

fails
దస్త్రము

games images

dokumentu skapis
దస్త్రములుంచు స్థలము

games images

tintes pildspalva
ఫౌంటెన్ పెన్

games images

vēstuļu paliktnis
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము

games images

marķieris
గుర్తు వేయు పేనా

games images

piezīmju grāmatiņa
నోటు పుస్తకము

games images

piezīmju bloks
నోటు ప్యాడు

games images

birojs
కార్యాలయము

games images

biroja krēsls
కార్యాలయపు కుర్చీ

games images

virsstundas
అధిక సమయం

games images

papīra saspraude
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది

games images

zīmulis
పెన్సిల్

games images

caurumotājs
పిడికిలి గ్రుద్దు

games images

seifs
సురక్షితము

games images

asināmais
మొన చేయు పరికరము

games images

sasmalcināts papīrs
పేలికలుగా కాగితం

games images

smalcinātājs
తునకలు చేయునది

games images

spirāle
మురి బైండింగ్

games images

skava
కొంకి

games images

skavotājs
కొక్కెము వేయు పరికరము

games images

rakstāmmašīna
టైపురైటర్ యంత్రము

games images

darbstacija
కార్యస్థానము