పదజాలం

జంతువులు» Dzīvnieki

games images

vācu aitu ganu suns
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

dzīvnieks
జంతువు

games images

knābis
పక్షిముక్కు

games images

bebrs
ఉభయచరము

games images

kodiens
కాటు

games images

kuilis
మగ పంది

games images

krātiņš
పంజరము

games images

teļš
కోడెదూడ

games images

kaķis
పిల్లి

games images

cālis
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

vista
కోడి

games images

briedis
జింక

games images

suns
కుక్క

games images

delfīns
తిమింగలము

games images

pīle
బాతు

games images

ērglis
గరుడపక్షి

games images

spalva
ఈక

games images

flamingo
రాజహంస

games images

kumeļš
గాడిదపిల్ల

games images

pārtika
ఆహారము

games images

lapsa
నక్క

games images

āzis
మేక

games images

zoss
హంస

games images

zaķis
కుందేలు

games images

vista
ఆడకోడి

games images

gārnis
నారాయణపక్షి

games images

rags
కొమ్ము

games images

pakavs
గుర్రపు నాడా

games images

jērs
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

pavada
వేటగాడు

games images

omārs
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

dzīvnieku mīlestība
జంతువుల ప్రేమ

games images

mērkaķis
కోతి

games images

uzpurnis
తుపాకీ గొట్టము

games images

ligzda
పక్షిగూడు

games images

pūce
గుడ్ల గూబ

games images

papagailis
శుకము

games images

pāvs
నెమలి

games images

pelikāns
గూడకొంగ

games images

pingvīns
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

mājdzīvnieks
పెంపుడు జంతువు

games images

balodis
పావురము

games images

trusis
కుందేలు

games images

gailis
పుంజు

games images

jūras lauva
సముద్ర సింహము

games images

kaija
సముద్రపు కాకి

games images

ronis
ఉభయచరము

games images

aita
గొర్రె

games images

čūska
పాము

games images

stārķis
కొంగ

games images

gulbis
హంస

games images

forele
జల్ల చేప

games images

tītars
సీమ కోడి

games images

bruņurupucis
సముద్రపు తాబేలు

games images

maitu lija
రాబందు

games images

vilks
తోడేలు