పదజాలం

సామాను» ಪೀಠೋಪಕರಣ

games images

ವಿರಾಮ ಕುರ್ಚಿ
virāma kurci
చేతులకుర్చీ

games images

ಹಾಸಿಗೆ
hāsige
పరుపు

games images

ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು
hāsigeya sāmānugaḷu
పరుపు సామగ్రి

games images

ಪುಸ್ತಕ ಅಲಮಾರು
pustaka alamāru
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

ಜಮಖಾನ
jamakhāna
తివాచీ

games images

ಕುರ್ಚಿ
kurci
కుర్చీ

games images

ಸೆಳೆಖಾನೆಯ ಪೆಠಾರಿ
seḷekhāneya peṭhāri
సొరుగుల అర

games images

ತೊಟ್ಟಿಲು
toṭṭilu
ఊయల

games images

ಬೀರು
bīru
అల్మరా

games images

ತೆರೆ
tere
తెర

games images

ಪರದೆ
parade
పరదా

games images

ಇಳಿ ಮೇಜು
iḷi mēju
ఒక బల్ల

games images

ವಿದ್ಯುತ್ ಬೀಸಣಿಗೆ
vidyut bīsaṇige
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

ಚಾಪೆ
cāpe
చాప

games images

ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ಆವರಣ
makkaḷa āṭada āvaraṇa
ఆట కలము

games images

ತೂಗು ಕುರ್ಚಿ
tūgu kurci
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

ತಿಜೋರಿ
tijōri
భద్రమైన

games images

ಆಸನ
āsana
సీటు

games images

ಕಪಾಟು
kapāṭu
అర

games images

ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಜು
pārśva mēju
ప్రక్క మేజా

games images

ಸೋಫ
sōpha
సోఫా

games images

ಸ್ಟೂಲ್
sṭūl
బల్ల/పీట

games images

ಮೇಜು
mēju
మేజా బల్ల

games images

ಮೇಜು ದೀಪ
mēju dīpa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ
kasada buṭṭi
చెత్తకాగితాల బుట్ట