పదజాలం

కార్యాలయము» ಕಛೇರಿ

games images

ಬಾಲ್ ಪೆನ್
bāl pen
బాల్ పెన్

games images

ವಿರಾಮ
virāma
విరామం

games images

ಕೈಸಂಚಿಗೆ
kaisan̄cige
బ్రీఫ్ కేస్

games images

ಬಣ್ಣದ ಸೀಸಕಡ್ಡಿ
baṇṇada sīsakaḍḍi
రంగు వేయు పెన్సిల్

games images

ಸಮಾವೇಶ
samāvēśa
సమావేశం

games images

ಸಮಾವೇಶ ಕೊಠಡಿ
samāvēśa koṭhaḍi
సమావేశపు గది

games images

ನಕಲು
nakalu
నకలు

games images

ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶಕ
mārga darśaka
డైరెక్టరీ

games images

ಕಡತ
kaḍata
దస్త్రము

games images

ಕಡತದ ಬೀರು
kaḍatada bīru
దస్త్రములుంచు స్థలము

games images

ಲೇಖನಿ
lēkhani
ఫౌంటెన్ పెన్

games images

ಪತ್ರಗಳ ಖಾನೆ
patragaḷa khāne
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము

games images

ಗುರುತು ಮಸಿ
gurutu masi
గుర్తు వేయు పేనా

games images

ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ
bareyuva pustaka
నోటు పుస్తకము

games images

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ
ṭippaṇi pustaka
నోటు ప్యాడు

games images

ಕಛೇರಿ
kachēri
కార్యాలయము

games images

ಕುರ್ಚಿ
kurci
కార్యాలయపు కుర్చీ

games images

ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ
niyatakālakke mīrida kelasa
అధిక సమయం

games images

ಕಾಗದಗಳ ಹಿಡಿಕೆ
kāgadagaḷa hiḍike
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది

games images

ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ
sīsada kaḍḍi
పెన్సిల్

games images

ತೂತು ಕೊರೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ
tūtu koreyuva salakaraṇe
పిడికిలి గ్రుద్దు

games images

ತಿಜೋರಿ
tijōri
సురక్షితము

games images

ಮೊನಚು ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ
monacu māḍuva salakaraṇe
మొన చేయు పరికరము

games images

ಕಾಗದದ ಚೂರು
kāgadada cūru
పేలికలుగా కాగితం

games images

ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
kāgada kattarisuva yantra
తునకలు చేయునది

games images

ಸುರುಳಿ ಬಂಧಕ
suruḷi bandhaka
మురి బైండింగ్

games images

U ಆಕಾರದ ಸಲಾಕಿ
U ākārada salāki
కొంకి

games images

ತಂತಿ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ
tanti holige yantra
కొక్కెము వేయు పరికరము

games images

ಬೆರಳಚ್ಚುಯಂತ್ರ
beraḷaccuyantra
టైపురైటర్ యంత్రము

games images

ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ
kāryasthaḷa
కార్యస్థానము