పదజాలం

సామగ్రి» Материалдар

games images

мессинг
messïng
ఇత్తడి

games images

цемент
cement
సిమెంటు

games images

керамика
keramïka
పింగాణీ

games images

орамал
oramal
వస్త్రము

games images

материал
materïal
వస్త్రము

games images

мақта
maqta
ప్రత్తి

games images

кристалл
krïstall
స్ఫటికము

games images

кір
kir
మురికి

games images

желім
jelim
జిగురు

games images

былғары
bılğarı
బాగు చేసిన తోలు

games images

металл
metall
లోహము

games images

май / мұнай
may / munay
చమురు

games images

ұнтақ
untaq
పొడి

games images

тұз
tuz
ఉప్పు

games images

құм
qum
ఇసుక

games images

сынықтар / ұнтақ
sınıqtar / untaq
చెత్త

games images

күміс
kümis
వెండి

games images

тас
tas
రాయి

games images

сабан
saban
తృణము

games images

ағаш
ağaş
కొయ్య

games images

жүн
jün
ఉన్ని