పదజాలం

మొక్కలు» Өсімдіктер

games images

бамбук
bambwk
వెదురు

games images

гүлшешек
gülşeşek
పూయు

games images

гүл шоғы
gül şoğı
పువ్వుల గుత్తి

games images

тармақ
tarmaq
శాఖ

games images

бүршік
bürşik
మొగ్గ

games images

кактус
kaktws
బ్రహ్మ జెముడు

games images

жоңышқа
joñışqa
విలాసవంతమైన

games images

түйін
tüyin
శంఖు ఆకారం

games images

гүлкекіре
gülkekire
కార్న్ ఫ్లవర్

games images

зағыпыран
zağıpıran
కుంకుమ పువ్వు

games images

нәркес
närkes
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

games images

әсел
äsel
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

games images

бақбақ
baqbaq
డాండెలైన్

games images

гүл
gül
పువ్వు

games images

жапырақтар
japıraqtar
దళములు

games images

дәнді дақыл
dändi daqıl
ధాన్యము

games images

шөп
şöp
గడ్డి

games images

өсу
ösw
పెరుగుదల

games images

сүмбіл
sümbil
సువాసన గల పూలచెట్టు

games images

көгал
kögal
పచ్చిక బయలు

games images

лалагүл
lalagül
లిల్లీ పుష్పము

games images

зығыр дәні
zığır däni
అవిశ విత్తులు

games images

саңырауқұлақ
sañırawqulaq
పుట్టగొడుగు

games images

зәйтүн ағашы
zäytün ağaşı
ఆలివ్ చెట్టు

games images

пальма
palma
పామ్ చెట్టు

games images

шегіргүл
şegirgül
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

games images

шабдалы ағашы
şabdalı ağaşı
శప్తాలు పండు చెట్టు

games images

өсімдік
ösimdik
మొక్క

games images

көкнәр
köknär
గసగసాలు

games images

тамыр
tamır
వేరు

games images

раушан гүл
rawşan gül
గులాబీ

games images

дән
dän
విత్తనం

games images

бәйшешек
bäyşeşek
మంచుబిందువు

games images

күнбағыс
künbağıs
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

games images

тікен
tiken
ముల్లు

games images

дің
diñ
మొండెము

games images

қызғалдақ
qızğaldaq
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

games images

тұңғиық
tuñğïıq
నీటి కలువ

games images

бидай
bïday
గోధుమలు